مکان برگذاری آزمون های IELTS در مشهد

محل برگزاری آزمون شفاهی IELTS

  • مشهد - بلوار سجاد – خیابان بهارستان ۳– پلاک ۵۳.