راهنمای ثبت نام در آزمون رسمی

ثبت نام کلیه متقاضیان شرکت در آزمون اصلی IELTS  از طریق وبسایت موسسه عصر دین و دانش به آدرس: www.IELTSADD.ir  انجام می پذیرد.

مراحل ثبت نام متقاضیان گرامی به صورت ذیل می باشد: