دوره های آموزشی

جدول سطوح و مقاطع دوره تخصصی IELTS

تعداد جلساتکتب درسیسطوحمقاطـع
 ۳۰ Sessions

(۲*۱۵)

Speak OutStarterIntro
۳۰ Sessions

(۲*۱۵)

Speak OutElementryIELTS Bridge
۳۰ Sessions

(۲*۱۵)

Speak OutPre- Intermediate
۴۰ Sessions

(۲*۲۰)

Complete IELTS 4 – 5Pre- IELTS 1Pre- IELTS
۴۰ Sessions

(۲*۲۰)

Complete IELTS 5 – 6.5Pre- IELTS 2
۱۰ SessionsReadingIELTS Skills
۱۰ SessionsListening
۱۰ SessionsPart 1Speaking
۱۰ SessionsPart 2 , 3
۱۵ SessionsEssayWriting Task2
۱۰ SessionsAcademicWriting Task1
۵ SessionsGeneral

مکان موسس پاراکس به آدرس زیر تغییر یافت:

بلوار سجاد – بین سجاد ۱۴ و ۱۶

پلاک ۳۴۲ طبقه دوم